fbpx
Friendance
Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudanti.
Follow me on instagram
Follow Me
Search
TOP

Nyereményjáték!

Nyereményjáték!

Nyerj páros bérletet intenzív tanfolyamunkra!

Lájkold ezt a posztot, regisztrálj az alábbi linken 06.28-án 00.00 óráig, az általatok választott táncstílusra. A bérletet az első órán sorsoljuk, a megjelentek között – a nyertes visszakapja a páros bérlet árát.

Regisztráció: https://friendance.hu/tanfolyamok-jelentkezes/

Sorsolás: 2020. 06. 29-én, az órák végén.

JÁTÉKSZABÁLYZAT:

 

A Játék szervezője, lebonyolítója és adatkezelője a Friendance Kft., továbbiakban „Szervező”. A Friendance Kft. székhelye: 1106. Budapest, Gépmadár utca 3. Adószáma: 26705499-1-42 Cégjegyzékszáma: 01-09-340243

A nyereményjáték (továbbiakban „Játék”) a Friendance Kft. Facebook és Instagram oldalán kerül meghirdetésre.

1. A Játékban résztvevők köre

– A Játékban kizárólag Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, természetes személy vehet részt, akik a Játék ideje alatt saját, valós Facebook és/vagy Instagram profillal rendelkezik, lájkolta a játékra felhívó posztot és regisztrált a posztban szereplő eseményre.

– A Játékban nem vehetnek részt Szervező vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk. 8:1 § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

2. A Játék időtartama – A Játék 06.28-án 00.00 óráig tart.

3. A Játékban való részvétel feltételei

– A Játékban az vehet részt, aki rendelkezik valós Facebook / Instagram profillal, lájkolta a játékra felhívó posztot, regisztrált a posztban szereplő eseményre és bérletet vásárol, az első, vagy mindkét hétre, bármelyik táncstílusra.

– A Játékban való részvétel önkéntes és ingyenes

4. Játék menete

– A Szervező a Facebook és Instagram oldalán 2020. 06. 23. 22.00 óra és 06.27-én 20.00 óra között idővonali/üzenőfali bejegyzésekben felhívást tesz közzé a játékra.

– A Szervező azok között sorsol, aki lájkolta a játékra felhívó posztot, regisztrált a posztban szereplő eseményre és bérletet vásárol, az első, vagy mindkét hétre, bármelyik táncstílusra.

– Nyeremény: Három darab (1 darab salsa páros bérlet, 1 darab bachata páros bérlet, 1 darab páros kizomba bérlet), a Friendence 2020 júliusi intenzív tanfolyamára megvásárolt páros bérlet ellenértékének visszatérítése.

5. Nyeremény, sorsolás

– A Szervező 2020.06.29-én 1-1 játékost az órák végén véletlenszerűen kisorsol, a regisztrálók között, aki a felajánlott nyeremény átvételére jogosult, ha részt vett az órán.

– Amennyiben a nyertes Játékos nem felel meg a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeknek, abban az esetben az adott Játékos nem minősül nyertesnek, és nem jogosult a nyeremény átvételére. Ebben az esetben az adott Játékos a későbbiekben sem támaszthat semmiféle igényt a Szervező felé a nyereménnyel kapcsolatban.

– A nyeremény pénzre nem váltható.

– A Szervező a nyeremények minősége tekintetében szavatosságot nem vállal. A nyeremények tekintetében a Szervező nem vállal semmilyen egyéb költséget, minden egyéb költség a Játékost terheli (pl. adó, a helyszínen megfizetendő egyéb költségek, stb.).

6. Adatkezelés

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó tájékoztatja a Játékosokat, hogy személyes adataik kezelése önkéntes hozzájárulásukon alapul, amelyről megfelelő tájékoztatást jelen játékszabályzatban olvastak és elfogadnak:

– A Játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, a jelen nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása, valamint a nyeremények átadása céljából kezelje;

– a Szervező a nyereményjáték lebonyolítása, valamint a nyeremény átadása céljából a Játékos által megadott telefonszámon, illetve e-mail címen a Játékost megkeresse;

7. Egyéb rendelkezések

– A jelen Játékszabályzatot a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező azonnal közzéteszi Facebook oldalán. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától hatályos.

– A játékosok részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Facebook oldalukon közzétett nevüket Szervező közzé tegye saját Facebook oldalán.

– A Szervező a jelen Játékszabályzatban foglaltakon kívül egyéb költséget nem visel, kötelezettséget nem vállal.

– A játékosok a Játékban való részvételükkel a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

– Szervező teljeskörűen mentesíti a Facebookot minden játékra jelentkező és abban résztvevő részéről jövő, a játékkal kapcsolatos igénnyel szemben, és elismeri, hogy a Facebook a promóciót nem támogatja, nem hagyja jóvá és a promóció semmilyen formában nem kapcsolódik a Facebookhoz.